Sambåndet

Torsdag 25. februar 2021
RSS
annonse

Gudstjeneste på hjemmebesøk 

– Gud er oss nær også når vi ikke kan samles fysisk. Med det vi gjør nå, ønsker vi også å komme nærmere hverandre, sier John Torjus Eriksen i Sogndal Indremisjonsforsamling (SIM). 

Vil bygge forsvarslinje

Paulus forkynte evangeliet samtidig som han holdt fram borgerrettighetene sine. Det kan vi også gjøre, mener Jan Harsem i Verdialliansen.

Forbereder skolestart på Sjøholt

Sjøholt Folkehøgskole er begynt å ta opp elever og har fått de første ansatte på plass. Skolens programtilbud er også klart.

Åpner for 100 på bedehuset

OPPDATERT Generalsekretær og kretsledere i Indremisjonsforbundet oppmuntrer til å starte opp med samlinger på bedehusene igjen fra tirsdag 23. februar.

Vea bedehusforsamling ansetter to nye arbeidere

Vea bedehusforsamling har en pastor i 50 prosent stilling. Nå får forsamlingen i tillegg to forsamlingsarbeidere i 20 prosent stilling hver.

Ny million-støtte til NLA

Økonomifag ved NLA i Kristiansand har fått 4 millionar i støtte frå Sørlandets kompetansefond til oppstart av bachelorstudium frå førstkommande haust.

Kaller til bønn på bedehuset og i bilen

Kretsstyreleder Kurt Urhaug i ImF Midthordland har tatt initiativ til en bønnevandring i kretsen denne og neste uke.

Endringsvillige NLA-ansatte

(Korona) En undersøkelse blant ansatte på NLA Høgskolen viser at de har håndtert overgang til digital undervisning og hjemmekontor på en god måte.

Anbefaler å følge digitale konferanser gruppevis

I år kjører Indremisjonssamskipnaden sin årlige forsamlingskonferanse og lederkonferanse digitalt. IMS-lederen oppfordrer deltakere til å samles lokalt i grupper på inntil ti, innenfor smittevernreglene.

Erkjente antisemittisme i NRK-program

NRK erkjenner at uttalelser programleder Shaun Henrik Matheson kom med på radioprogrammet «Shaun på P13», var antisemittiske.

Korona gav overraskande studentrekord

NLA Høgskolen på Gimlekollen frykta færre studentar ved Kommunikasjon og livssyns-studiet i år på grunn av avlyst studietur. I staden har studenttalet dobla seg.

Eldre saker

Copyright © Sambåndet 2021